Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Arslan KÖLE                      Başkan

Ali LOGOĞLU                    Üye

Talat ALGAN                      Üye

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Hakkı YOLAÇ

Hasan DELİKANLI

Serap ÜNAL