27. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

              ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (AFAD)

                         27. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 Dernek Tüzüğünün İlgili Maddesi Gereğince Mayıs ayı içinde Yapılması gereken

Olağan Genel Kurulumuz; 27.05.2018 Pazar Günü Saat 10.00’da, Adana Serbest Muh.

Mali Müşavirler Odası’nın Güzelyalı Mah. 81093 Sok. No:14 Çukurova/ADANA adresinde yapılmasına, 

çoğunluk sağlanmaması durumunda, 27.Olağan Genel Kurul’unun 10.06.2018 Pazar Günü Saat: 10.00’da,  

Adana Serbest Muh. Mali Müşavirler Odası’nın Güzelyalı Mah. 81093 Sok. No:14 Çukurova/ADANA adresindeki,

toplantı salonunda yapılmasına,

 

Üyelere, Dernek Merkezindeki ilan Panosundan, Dernek Web Sitesinden

ve (e-mail) elektronik posta yolu ile duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

             GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan Heyetinin Oluşturulması,
 4. Yönetim, Denetim Kurullarının Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması,
 5. 2019 ve 2020 yıllarının Tahmini bütçesini okunması ve oylanması.
 6. 2019 ve 2020 yıllarının üye aidatlarının belirlenmesi.
 7. Tüzük değişikliği,
 8. Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun gayrimenkul alımı için yetkilendirilmesi.
 9. Kurulların ve Federasyon Delegelerinin Seçimi,
 10. Dilek ve Temenniler,
 11. Kapanış