Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Çağrısıdır:

Yer satın alınmasında kullanılmak ve 2021 ve sonraki yıllarda ödeyecekleri aidata sayılmak üzere Derneğimize bu dönemde katkı sunmak isteyen üyelerimizin bu taleplerinin karara bağlanacağı Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09 Kasım Cumartesi günü Saat 16:00’de (Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2.toplantı 16 Kasım 2019 Cumartesi tarihinde saat:16:00’de) Ziyapaşa mah. 67087 sokak Saadet apt. No:45/A adresindeki  Dernek Merkezimizde yapılacaktır. 

Gündem : 1- Açılış, 2- Divan’ın oluşumu, 3- 2021 ve sonraki yıllara ait aidat bedellerinin 2020 Mart ayı sonuna kadar ödenmesi halinde 350,00 TL olarak ödenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 4- Kapanış.

Duyurur, Saygılarımızı sunarız.

AFAD Yönetim Kurulu