İbrahim YILMAZ - EFIAP/g

Üye No: 261Üyelik Tarihi: 14/03/2006

Otobiyografi

İBRAHİM YILMAZ (EFIAP-g / CROWN 2

http://sanalfotografmuzesi.com/ibrahimyilmaz.html

1965 yılında Adana’da doğdu. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mesleğini icra etmekte olup aynı zamanda fotoğraf sanatı ile uğraşmaktadır.

Fotoğrafa ilgisi gençlik yıllarında fotoğrafçılıktan okul harçlığı kazandığı dönemde başlamıştır. Ancak sanat olarak fotoğrafa eğilmesi 2004 yılında “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği”nden aldığı temel eğitim kursu ile başladı. Çeşitli dönemlerde AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) Yönetim Kurulunda görev yaptı. Sanatçı çeşitli dönemlerde TFSF(Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu) Federasyon Delegeliği ve aynı zamanda da Federasyon Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

Yaklaşık on yıldır AFAD’da ve değişik derneklerde fotoğraf sanatı eğitmenliği ve küratörlük yapmaktadır. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde dersler vermektedir.

Gerek yurt içi gerekse yurt içinde yaptığı çalışmalar sergilenmiş ve katalog olarak yayımlanmıştır. Yaptığı çalışmalar yerel yönetimler tarafından takdirle karşılanmış ve kültür ve sanat ürünü olarak yayım ve dağıtım desteği sağlanmıştır. Çekmiş olduğu fotoğraflar Adana Tarihi Kız Lisesi’nde ve 6. Uluslararası Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Günlerinde yer aldı. Yapmış olduğu projeler çeşitli ödül ve kupa ile onurlandırıldı.

Yine “Sessiz Çerçeveler”, “İnfrared (Kızıl Ötesi Çekim)”, “Taşrada Yaşam”, “Su Damlası Çarpışması”, “Dünyadan Portreler” ve “Somut Olmayan Kültürel Miraslar” gibi hazırlamış olduğu birçok proje ulusal ve uluslararası derneklerde gösteride sergile ve sunumu yapıldı.

Sanatçı EFIAP-gold unvanına sahip olup halen çalışmakta olduğu 2 fotoğraf projesi bulunmaktadır. Aldığı kurs ve atölye çalışmaları ona, bakmak ve görmek arasındaki farkı kavramasını sağladı. Fotoğrafta duygusal ve estetik değerleri vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü belirten sanatçı, yaşamı; “görmek ve gördükleriyle sınırlandırmamak” olarak yorumlamaktadır. Farkındalık oluşturmak, fark edemediklerimizi fark etmek ve ettirmek prensibiyle fotoğraf yaşamına devam eden sanatçı; sanatın ayrıcalıklı yönünün ve gücünün bilinciyle şimdiye dek kazandığı tecrübe ve birikimini paylaşmanın sanat ve sanatçı için zorunluluk olduğu düşüncesiyle yaşamını şekillendirmektedir.

Adana kent konseyi Kültür ve sanat bölümü Turizm bölümü üyesi olup bu bölüme Somut Olmayan Kültürel miraslarımız konulu proje koordinatörlüğünü yaparak, Kent konseyi arşivine kazandırmış oldu.

Türkiye’de EFIAP-g uluslararası unvanına sahiptir

  Türkiye’de EFIAP-gold ve Crown2 uluslararası unvanına sahiptir. 


AUTOBIOGRAPHY
İBRAHİM YILMAZ (EFIAP-g) - crown 2

He was born in 1965 in Adana. He is an independent accountant and financial advisor, and he is busy with the art of photography.

His interest in photography began when he started to earn pocket money with photography in his youth. However, his focus on photography as an art began in 2004 with a basic training course from the “Adana Photography Amateurs Association”. He served in the Board of Directors of AFAD (Adana Photography Amateurs Association) at various times. The artist has been on duty as the Federation Delegacy and of TFSF (Turkish Photographic Arts Federation) at many times.

He has been teaching photographic art and curating at AFAD and in various associations for nearly ten years. He also lectures in public education centers.

His works both in Turkey and abroad were exhibited and published as a catalog. Local governments that provided support for publication and distribution as a product of culture and art appreciated his work. His photographs took part in Adana Historical High School for Girls and Sixth International Near East University Photography Days. His projects have been honored with various awards and trophies.

Again, many of his projects namely "Sessiz Çerçeveler" (“Silent Frames”), “İnfrared (Kızıl Ötesi Çekim)” ("Infrared - Infrared Shooting”), “Taşrada Yaşam” ("Life in the Country”), “Su Damlası Çarpışması” (“Water Drop Collision”), “Dünyadan Portreler” ("Portraits from the World”) and “Somut Olmayan Kültürel Miraslar” ("Intangible Cultural Heritage") have been exhibited and presented in many national and international associations.

The artist is entitled to EFIAP-gold and currently has two photography projects he's been carrying out. His courses and workshops helped him to grasp the difference between looking and seeing. Stating that he considers emotional and aesthetic values as an indispensable element in photography, the artist interprets life as “to see and not to limit with what is seen". The artist, who continues his photography life with the principle of creating awareness, recognizing and making us realize what we cannot realize; with the awareness of the privileged aspect and power of art, shapes his life with the idea that sharing the experience and knowledge gained so far is an obligation for art and artist.

He is a member of the Tourism and Culture Unit of Adana City Council, and as a coordinator, he enriched the archive of the City Council with the project of our Intangible Cultural Heritage.

He holds the international title of EFIAP-g in Turkey.


Portfolyo