AFAD 5. Uluslararasi Fotoğraf Yarışması

http://contest.afad.org.tr/?lang=tur

1 / 5 Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ORGANİZASYON “AFAD 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından düzenlenmektedir. YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ • AFAD 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital)kategoride olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmuştur: 1- Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Nature (Color or Monochrome) > DN 2- Sayısal: Serbest (Renkli)/Digital: Open (Color) > OC 3- Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM 4- Sayısal: Seyahat (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Travel (Color or Monochrome) > DT • Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP'ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. • Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır. TANIMLAR • FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir. • FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır. Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır. Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey fotoğrafta yer alamaz. Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir. İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul edilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere izin verilir. Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Birleştirilmiş (stitched) görüntülere izin verilmez. Bütün izin verilen 2 / 5 düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir. Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir. Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez. KATILIM ŞARTLARI • “AFAD 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanı, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar. • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir. • Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez. • Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır. • Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır. • Kural ihlali yapan kişilere “TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR: http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf, ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. • Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. • AFAD ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır. • Yarışma sonucu AFAD’ın http://contest.afad.org.tr/?lang=tur ve http://www.afad.org.tr siteleri ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde AFAD ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI: • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar AFAD’ın arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AFAD tarafından yarışmanın amacına uygun şekilde haber, reklam 3 / 5 ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). • AFAD bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. AFAD eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat name karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile AFAD’ın olacaktır. • Yarışmada yer alan fotoğrafların yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte kullanabilirler. • AFAD, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez. • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, AFAD’ın http://contest.afad.org.tr/?lang=tur ve http://www.afad.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır. • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır. • Katılımcılar; http://contest.afad.org.tr/?lang=tur adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. KATILIM ÜCRETİ • Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur ve 4 bölüm için 15 € ödenmesi gerekmektedir. Türkiye’den katılım için 4 bölüm ücreti 50 TL'dir. • Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir. PAYPAL: afadyarisma@gmail.com • Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı; AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri D./214802166 İş Bankası Cemalpaşa Şubesi Hesap Numarası: 6006-0568922 IBAN No: TR63 0006 4000 0016 0060568922 4 / 5 • Yarışmaya grup olarak katılınabilecektir.10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara%10 indirim yapılacaktır. • Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyeleri katılım ücreti ödemeyecektir. • Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır. ESERLERİN KABULÜ • Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://contest.afad.org.tr/?lang=tur sitesine girerek veya http://www.afad.org.tr sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar. • Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. “I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.” • İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde afadyarisma@gmail.com ve mustafasahin.afad@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez. • Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg/JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı maksimum 2400 piksel boyutunda fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://contest.afad.org.tr/?lang=tur web adresleri kullanılarak yüklenecektir. • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir. • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb bilgiler yer almamalıdır. • İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir. • Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan TFSF sorumlu olmayacaktır. YARIŞMA TAKVİMİ • Kapanış Tarihi : 30.05.2018 / 23.59 (TSI) • Jüri Toplanma Tarihi : 02-03.06.2018 • Sonuç Bildirim Tarihi : 09.06.2018 • Ödül Töreni ve Sunum Tarihi : Temmuz-Eylül2018 AFAD Sergi Salonu • Ödül Gönderim Tarihi : Temmuz-Ağustos 2018 tarihinde gönderilmiş olacaktır. JÜRİ ÜYELERİ (alfabetik sırayla) Ali Rıza AKALIN AFSAD - TR 5 / 5 Alperen AKHARMAN (EFIAP) AFAD - TR Marina KRSTIC PC KUMONOVA - MK Özer KANBUROĞLU (EFIAP) İFSAK - TR Tahsin SEZER AFAD YK. Bşk.- TR (Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.) TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY ÖDÜLLER-SERGİLEME 4 x FIAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 mansiyon; 4 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24mansiyon; 4x AFAD Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 mansiyon; 1x TFSF Özel Ödülü (Doğa bölümünde), 1x Özgen ÖZGENAL Özel Ödülü (Serbest (Siyah-Beyaz) bölümünde) 1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir); Sergileme (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi yapılacaktır). SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG • Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir. • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2018’den itibaren ve http://contest.afad.org.tr/?lang=tur internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir. İLETİŞİM Salon Başkanı: Mustafa ŞAHİN E-mail: afadyarisma@gmail.com , mustafasahin.afad@gmail.com GSM: 00 90 532 735 63 65 / 00 90 322 458 42 24 Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) /Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır. Bu yarışma; TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır. (FIAP 2018-279) (IAAP 2018-1) (AFAD 2018-1) (TFSF 2018-011)